Yönetmenler Filmlerin Neresindedir?

filmvedizi
05 Nis 2019
Yönetmenler Filmlerin Neresindedir?

Dünyanın son sanat dalı olarak sinema bize farklı kapılar aralar. Heyecan, korku, sevinç ya da başka duygular seyirci de canlanır. Filmin ortaya çıkmasında pek çok etken vardır. Bunlardan en önemlilerinden birisi hiç şüphe yok ki yönetmendir.

Yönetmen Neler Yapar?

Film çekilmeye başlamadan önce yönetmen, genel bir plan oluşturur. İlk önce ilgili senaryoyu okur. Daha sonra bu senaryonun film olması için yapımcı arayışına girer. Film için çıkarılan bütçe doğrultusunda bütün imkanları yönetir. Mekan, ekip, kamera, ses ve oyuncu seçimi başta olmak üzere bütün bir filmin nasıl çekileceği konusunda direktifler vermektedir. Yönetmen bir anlamda orkestra şefi görevi görmektedir. Filmin gösterime girmeden önce hazır hale gelmesi için bir takım teknik dokunuşlar yapmaktadır.

Teknik Kısım

Bir yönetmen için en önemli şeyler; ışık, oyunculuk ve sestir. Bunların birbiriyle uyum içinde olması ve senaryonun gerekliliğini yerine getirmesi için yönetmenler teknik bilgi ve deneyimlerini bütün ekibe aktarmaktadırlar. Filmin çekim süresi içinde bitmemesi yapımcı için maliyetli olduğundan her yönetmen zamanında filmi bitirmek ister. Görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, ses şefi ve oyuncular başta olmak üzere bütün ekip uyum içerisinde çalışmak zorundadır. Yönetmen bu koordinasyonu sağlar. İşin ilk başından itibaren en ince detaya kadar planlar yapar. Oyunculardan istediği performansı alabilmek için onları zorlar. Aynı sahneyi İngilizce ‘take’ denilen tekrarlar istediğini alana kadar çeker ki bu durum hassas yönetmenlerin en çok yaptığı olayların başında gelmektedir.

Çekimler bittikten sonra sıra kurgu sırasına gelir. Dünya sinema tarihinde bazı yönetmenlerin kurgu kısmına hiç karışmadıklarına, bazılarının da kurgu odasında sabahlamasına şahitlik ederiz. Bütün film bittikten ve geriye sadece kurgu işi kaldıktan sonra yönetmen çektiği ham görüntüleri işlemesi için stüdyolara götürür. Burada bütün sahnelerin açıları incelenir. Yönetmen özellikle sahne geçişleri konusunda kendi hassastır.

Yönetmenler kurgu masasında çektikleri görüntüleri en iyi şekilde sıralayıp, hikayelerini en doğru biçimde anlatmaya çalışırlar. Filmin kurgusu bittikten sonra sıra renklendirme işine gelir. Burada yönetmen yine kendine has ya da filmin gerektirdiği renk tonlarını ahenkli bir biçimde kullanmak ister.

Yorumlar